måndag 9 augusti 2010

Återvinn plasten eller drunka


I Aftonbladet debatt miljö finns en artikel om plast av Hans Stråberg och Henrik Sundström, Återvinn plasten eller drunkna i den. Artikeln tar upp vårt användande av plast och vår oförmåga att återvinna denna ändliga resurs. Företag idag skriker efter plastsopor för att kunna tillverka det som vi konsumenter frågar efter. Vi vill ha produkter som är tillverkade av gamla saker - återvunna. Vad är det som saknas?? Varför klarar vi inte av problemet? Hallå!!!!!!!

Samtidigt som vi ropar efter sopor hamnar otroligt mycket av denna numera efterfrågade råvara på soptippen, i våra kommuners brännugnar och i havet. Plast bryts inte ner, men den kan brinna och finfördelas till små partiklar.

Malmö, min egen hemstad har ingen sopsortering för hushåll. Vill man sortera gör man det på eget bevåg och tar sig till en återvinningsstation. Däremot har vi en fin anläggning för förbränning av sopor som blir energi. När soporna inte räcker kan man köpa sopor från andra ställen som då inte heller behöver sortera eller återvinna. Det finns inget incitament för Malmö att sortera för då förstör man sin investering i att bränna istället.

Det finns en rörelse som heter Cradle-2-Cradle. Den handlar om att vi ska få allt att bli cirklar, dvs kretslopp. Det enklaste är mat. Vi bereder jorden, sår, odlar, äter, bajsar och detta blir gödsel eller vi slänger mat som blir kompost som blir gödsel. Gödsel kommer i jorden tillför näring och det blir en cirkel.
De flesta av våra varor tillverkas enligt linjeprincipen. Vi tar råvaror, förädlar och tillverkar något, använder och sedan slänger vi dem - sopor. Inget kommer tillbaka. Till slut undrar man var råvarorna ska komma från. Men skit i det! Vi har och de som kommer sen får skylla sig själva eller?

För att saker skall bli cirklar måste de vara delbara och återvinningsbara. Din stol måste vara rent trä, metallen skall kunna tas bort, tyget osv... Inga ämnen som gör någonting giftigt skall förstöra råvaran. Du skall kunna lämna tillbaka dina saker som tags isär och blir något nytt. Stolens trä blir spån som till en spånskiva osv. Kan du se hjulet som snurrar? Rätt tanke men långt kvar, men jag önskar så.

Kan vi inte åtminstånde få återvinning av hushållssopor. Premiera oss när vi sorterar och återför råvaror. Ge investeringsbidrag till företag som arbetar med detta och ge Sverige ett försprång. Detta är framtiden när råvaror inte finns i överflöd. Detta är teknik, industri, tjänster, design, arbeten och en omvandling av våra tankar.
Jag önskar så!

Katarina Scott

www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/miljo/article7581533.ab
www.cradlenet.se/
www.ecostep.me/siteisfaction/customers/greenbagtagtm/dbindex.asp?frame=35

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar