onsdag 20 oktober 2010

Toppchefer för frid och fred


Malmö har placerat sig på den internationella kartan som en av de städer i världen som är världsbäst på hållbar utveckling. Det är troligen därför kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu är nominerad till priset World Mayor. Det ondgör sig hans rival Anja Sonesson (M) över i Sydsvenskan. Hon menar att Malmö är en för segregerad stad för att stadens ledare ska få ett sådant pris.

Så ställs åter det ena benet av hållbar utveckling – den ekologiska – mot en av de andra – den sociala. Mitt emellan ligger den ekonomiska. Detta har en stark samling näringslivstoppar i Malmö, däribland Dan Olofsson och Percy Nilsson, insett och stöttar ett program i Malmös skolor för att stoppa våldet. Det skjuts och hotas, bilar sticks i brand och domare avgår efter hot. Näringslivstopparna stöttar Thomas Magnusson och Thomas Carlson, med stiftelsen Non-Violence Project Scandinavia som vill göra Malmö till en av de tryggaste städerna i Europa. Grunden för projektet lade konstnären Sonja Söderberg, änka efter Erik Söderberg, huvudägare i investmentbolaget Ratos.

Non-Violence Project Scandinavia representerar Non-Violence Project Foundation i Skandinavien. Non-Violence Project Foundation, som är en del av Get the Point Foundation, är verksam på fyra kontinenter och har rönt stora framgångar internationellt med sina ungdomsinitiativ inom utbildning, ledarskap och socialt förändringsarbete. De utbildningar som stiftelsen bedriver har hittills involverat drygt 5 miljoner ungdomar runt om i världen och stiftelsen har vunnit ett 70-tal priser för best practise.

Målet är att fleråriga utbildningar av lärare ska genomföras i konfliktlösning och antivåld i stadens alla 40 skolor. Erfarenheter från Dan Olofssons satsning på aidsprevention i skolor i Sydafrika – Star for Life – som Tomas Magnusson och hans hustru Zaiga Magnusson drivit – ligger som grund för arbetet tillsammans med input från projektet ”Get the point”. Symbolen för arbetet är Reuterswärds världsberömda knutna pistol, som varje skola som deltar får en kopia i glasfiber av. Reuterswärds första pistol-staty står för övrigt i Malmö. Den placerades utanför Börshuset före pistolen utanför FN-byggnaden i New York.

Hittills har fem skolor i Malmö deltagit. Dan Olofsson, ägare av Sigma och Epsilon, har satsat 100 000 kr för att genomföra projektet på sin gamla skola – Augustenborgsskolan. HSB Malmö ska satsa lika mycket på en annan skola. Grundaren och ägaren av konsultföretaget Qeep stöttar arbetet på sina barns skola i Limhamn. Med flera.

En viktig kväll för att lyfta arbetet var kvällen då John Lennons 70-årsdag firades på Swedbank Stadion med Anna Bergendahl, Willie Crafoord och Janne Schaffer. Höjdpunkten i konserten var 174-kören, en kör med ett barn från varje nationalitet som bor i Malmö. På scen berättade Thomas Magnusson om hur byggherren Percy Nilsson i februari upplåter sin Malmö Arena för 12 000 elever till en gratiskonsert som en del i antivåldsprojektet.

Filantropi är inne, rapporterar omvärldsanalytiker. Gates är inte ensam. Betydelsen av att näringslivschefer satsar på att alla barn ska respektera varandra kan inte underskattas. Säkert är det även bra för business. För vem vill satsa i en stad där våldet grasserar?

Catharina Rolfsdotter-Jansson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar